Shorts Back

חוסר נימוסים לגבר הוא כיבוי עצום, אני מכבדת את העדפותיך ומצפה לאותו דבר גם ממך.

מגיעות לביתך או מלון

0

0

20

התכונות המגדירות אותי בצורה הטובה ביותר הן יופי, דיסקרטיות מוחלטת כבוד וחושניות.

מגיעות לביתך או מלון

0

0

16